Choroby przenoszone przez wektory

Tegorocznym tematem przewodnim ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA obchodzonym 7 kwietnia 2014 r. będą choroby przenoszone przez wektory.

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30- krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy min. Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę

Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:

  • Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę jak należy się chronić przed chorobami;
  • Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami
  • Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć;
  • Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory stają się problemem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed nimi tymi chorobami
  • Wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca, w tym zawału serca

    W związku z powyższym zapraszamy do odwiedzania strony internetowej PSSE w Pułtusku, na której umieszczone są wstępne informacje o kampanii- www.pultusk.psse.waw.pl

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku
         Sławomir Biesiekierski

Nie taki diabeł straszny,, jak go malują…
W dużym pokoju duży stół. Na stole laptop, dokumenty,
sterta wydruków. Przy stole siedzi studentka
Marysia, przegląda papiery, szuka czegoś,
ale rezygnuje. Wraca do pisania, ale widać, że nie
jest zadowolona. Znów szuka wśród leżących dokumentów.
Przez pokój przechodzi Dziadek.