Choroby przenoszone przez wektory

Tegorocznym tematem przewodnim ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA obchodzonym 7 kwietnia 2014 r. będą choroby przenoszone przez wektory.

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30- krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy min. Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę

Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:

  • Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę jak należy się chronić przed chorobami;
  • Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami
  • Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć;
  • Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory stają się problemem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed nimi tymi chorobami
  • Wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca, w tym zawału serca

    W związku z powyższym zapraszamy do odwiedzania strony internetowej PSSE w Pułtusku, na której umieszczone są wstępne informacje o kampanii- www.pultusk.psse.waw.pl

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku
         Sławomir Biesiekierski

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk

10 tbs baner


Porozmawiajmy o Funduszach Europejskich
W najbliższych latach Polska otrzyma ponad 82 mld euro z Funduszy Europejskich. W serialu z udziałem Stanisława Tyma mówimy, na co można dostać dofinansowanie, a w gazecie piszemy, gdzie uzyskać niezbędne informacje.